Huisboktor
 

huisboktorHuisboktor komt voor in naaldbomenhout zoals grenen- en vurenhout. De uitvliegopeningen van de huisboktor zijn groot en ovaal. De larven van dit insect zijn zeer vraatzuchtig en brengen grote schade aan het houtwerk aan. In voorkomende gevallen is het geknaag van de larven duidelijk te horen. Bestrijding van de huisboktor bestaat uit het blootleggen van de gangen waarin de larven leven, het injecteren van gedeelten en het in meerdere lagen aanbrengen van een impregnerende vloeistof.